Utdatert nettleser

Nettleseren du benytter er utdatert og støtter ikke en eller flere av teknologiene brukt i kurset.

Vi anbefaler å benytte enten Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Om kurset

Dette kurset er en introduksjon til NTNUs etter- og videreutdanningstilbud i prosjektledelse i regi av fagprogrammet i prosjektledelse.

Ta kontakt:

For mer informasjon om hvilke kurs som tilbys, se mer på vår hjemmeside (ny fane, www.prosjektledelse.ntnu.no )

Kurset er utformet av professor emeritus Asbjørn Rolstadås (NTNU) og seniorforsker Agnar Johansen (SINTEF) og er basert på boken “Praktisk prosjektledelse - Fra idé til gevinst” av Rolstadås, Olsson, Johansen og Langlo. Boken finner du her (Link til fagbokforlaget https://www.fagbokforlaget.no/Praktisk-prosjektledelse/I9788245016901 )

Boken gir en grunnleggende innføring i styring og ledelse av prosjekter. Den er praktisk innrettet mot metoder og teknikker ut fra de nyeste prinsipper som anvendes i næringsliv og forvaltning. Selv om stoffet er vinklet mot større prosjekter, passer de fleste teknikkene også godt for mindre prosjekter

Produksjon

Faglig ansvarlig: Professor emeritus Asbjørn Rolstadås (NTNU)

Prosjektleder: Seniorforsker Agnar Johansen (SINTEF)

Produksjonsteam / design: Offcenit AS / Kaja Vik 2019

Musikk / Lyddesign: Håkon Brynjulvsrud - Lagelyd.no

Video, intervjuer Oslo: Maida Hals, Curly Productions

Video, intervjuer Trondheim: Multimediasenteret NTNU

Lyd, intervjuer Oslo: Espen Olsen

Medvirkende

Takk til de medvirkende:

Steinar Støre

Kari Gro Johanson

Roar Bjordal

Jannicke Husevaag

Ole Jonny Klakegg

Sven Erik Nørholm

  • Om kurset

  • Produksjon

  • Medvirkende