Utdatert nettleser

Nettleseren du benytter er utdatert og støtter ikke en eller flere av teknologiene brukt i kurset.

Vi anbefaler å benytte enten Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Knowledge areas

Du har nå vært gjennom grunnleggende deler av kompetanseområdene innen prosjektledelse. PMI-figuren over illustrerer de ulike “knowledge areas” og de markerte områder vi har berørt er uthevet.

I modulen “Jeg som prosjektleder” har vi sett på rollen som prosjektleder og gått gjennom følgende tema:

 • Hva som kreves av en god prosjektleder
 • Kompetanse
 • Problemstillinger
 • Suksesskriterier og suksessfaktorer

I modulen “Mitt prosjekt” har vi sett på prosjektets natur og gått gjennom følgende tema:

 • Definisjon av prosjekt
 • Prosjektets livsløp
 • Usikkerhet og risiko
 • Interessenter

I modulen “Min prosjektplan” har vi sett på prosjektstyring og gått gjennom følgende tema:

 • Prosjektoppstart
 • Mandat
 • Prosjektplanen